Gilead. Home. Lila. Tre romaner av Marilynne Robinson

home_haftad Lila gilead_haftad

Tre romaner om två prästfamiljer i en liten håla i Iowa i mitten av 1950-talet. Hur spännande kan det bli?

Hur spännande och vackert som helst, när Marilynne Robinson skriver! Det är tre fristående romaner, med oberoende kronologi och olika berättarröster och protagonister, men de (böckerna och huvudpersonerna) talare med varandra och bildar en förunderlig väv av berättelser och frågeställningar. De handlar om tro, kärlek, hopp och förtvivlan. Om smärta, mörker och ensamhet. Om utsatthet och tillhörighet, om fruktan och längtan. Om att vara människa – och om den outsägliga kraft, nåd och omsorg som gör det möjligt att överleva och leva. Naturligtvis också om Gud och vad det innebär att leva ett religiöst liv.

Robert Boughton och John Ames är jämnåriga kollegor; den ene Presbyteriansk präst och den andre calvinistpastor i Congregational Church. De kallar varandra för ”Reverend” – ibland ömsint, ofta ironiskt. De har känt varandra sen barnsben och deras fäder var också präster. De diskuterar, grälar ibland – och bryr sig ofattligt mycket om varandra. Deras familjer är sammanflätade, inte genom vanliga jordiska släktband utan genom att de två männen är gudfäder till varandras söner, med allt vad det innebär av förböner, vånda, skuld och besvikelse. Och kanske också förlåtelse, glädje och stolthet.

Det är inte de två prästerna egna liv som driver berättelserna framåt. De är båda gamla, skröplig och nära döden när vi som läsare kommer in i deras liv, någon gång runt 1954 i ett USA mitt uppe i det kalla kriget. Spänningen och drivkraften i berättelserna skapas av dem som inte passar in: den unga kvinnan Lila som helt oförmodat blir den åldrande änklingen John Ames andra hustru och mor till hans enda överlevande barn. Och Jack, den ”förlorade sonen” i familjen Boughton. De framträder båda som bibliska gestalter – trots att ingen av dem känner sig särskilt hemma i den religiösa värld de hamnat i.

För mig, med den bakgrund jag själv har, är Robinsons utförliga och mångfacetterade dialog med Den Heliga Skrift och gamla teologer en spännande del av berättelsen. Ibland kan de religionshistoriska utläggningarna kanske bli en smula långrandiga, men det stör inte mig. Och för den som inte är intresserad av sådant prat är böckerna fyllda med så många ljuvligt sensuella beskrivningar av natur och människor att det säkert räcker och blir över. De människor som stiger fram ur texten är sammansatta och motsägelsefulla, ibland obegripliga men ytterst mänskliga.

Alla tre titlar finns som e-böcker på engelska. Gilead och Lila är översatt till svenska, men inte Home – vilket för mig är obegripligt!

Jag läste dem i den ordning de gavs ut, dvs Gilead – Home – Lila, och i en följd under 2-3 månader 2015-16.