Släkt

Jag är del av en stor släkt med många grenar – eller många släkter som flätats samman under århundraden. Mitt ursprung är i Norge, där mina föräldrar hade fötts och vuxit upp. Min mor Annie var född Solli, uppvuxen på Brunlanes utanför Larvik i Vestfold, med rötter i Telemark. Far föddes i Bakke utanför Flekkefjord på Sørlandet, men växte upp i Nordnorge

Detta är mitt försök att berätta lite om släkten. Jag börjar med min farmor Gustava, farfar Lars och far Øyvind – sen får vi se vart det tar vägen. Min fars efterlämnade anteckningar har varit min viktigaste källa, men jag har kompletterat med material från andra håll, vilket jag försökt ange så gott jag kunnat.