Boken, Niklas Rådström 2013

Just nu minns jag inte hur jag först fick upp ögonen för Niklas Rådströms stora roman med de bibliska berättelserna. Jag har i alla fall varit uppfylld av Boken den senaste månaden: gripen, överväldigad, rörd, provocerad, upprymd, sorgsen. På knappt 500 sidor återberättas många av de heliga texter som jag växte upp med och som fortfarande är en narrativ grundval i mitt medvetande och i den kultur jag identifierar mig med. Uråldriga berättelser som aldrig tycks förlora sin aktualitet. Starka och utmanande skildringar av skeenden, krafter och människor som förbryllar och skrämmer lika mycket som de inger hopp och framtidstro. Som kristen betraktar jag alla mänskor, oavsett ras, religion, härkomst eller samhällsställning, som Guds utvalda folk. Alla har samma rätt och möjlighet att nå gudsriket. Rådström skildrar hur Berättaren väljer en specifik urfader, Abraham, som sin utvalde, vars avkomma ska uppfylla jorden. Berättaren låter sina tre änglar beskydda och försvara det utvalda gudsfolket, ofta med synnerligen brutala medel. Ju mer mänskornas frihet och egenvilja utvecklas desto mer tveksam blir Berättaren/Gud till detta. Vad som händer med Guds skapelse får Gud själv att förändras och ifrågasätta vad han håller på med. Samtidigt kan Han inte ångra sig och stryka ut sin berättelse, där han skrivit in allt vad som sker. Vad skulle då hända med honom själv, skulle Gud själv finnas kvar?

Vi får följa denna evolutionära Gud genom århundraden av utveckling, expansion, härtåg, krig och förtryck. Även hans tre änglar förändras av allt det de ser och upplever. Ganska snart står det klart att en av dem har helt andra intentioner än den gode guden. Spänningarna mellan Berättaren och hans tre änglar bidrar till att driva historien framåt, samtidigt som tidslinjen upplöses i en allt mera komplex skapelse. Berättelserna om Job och Jona flätas samman med historien om Jesus. Först i slutavsnitten är vi framme vid födelseundret i Betlehem, där Kvinnan och Mannen, som vandrat genom hela Boken, spelar centrala och väl kända roller.

Kort sagt en stor roman som väcker lust att återvända till de ursprungliga berättelserna! Har du inte redan börjat läsa så gör det!

Kommentera