Bilder från Mosjøen, 1930-tal

file_4725x2947_142945Familjen Midbøe, troligen slutet av 1930-talet; fr vä Gustava, Finn, Vesla, Øyvind, Lars och Hans

file142961

De tre prästsönerna, fr vä: Finn, Øyvind och Hans

LarsM_gruppfoto_kopia

Gravferda til Asbjørn Aas Bjørnåli (d 14.07.1930), Lars Midbøe nr 2 f v.
Med på fotot är bl a: Eilert Bjørnå, Hjalmar Bjørnå, Mattis Larso, Petter Angel, Åsveig Bjørnå, Oddleig Bjørnå, Ragnhild Langfjord, Dagmar Bjørnå, Ivar Strompdal; Oddmund Bolstad, Barak(!) Einrem, Olav Langgjord, Toralf Fridheim, Hallstein Bjørnåli, Einar Bjørnå, Erik Erlandsen, Kaleb Aas, Petter Aas, Lina Aas, Ole Mattisen, Maren Ravatsås, Hallfrid Fridheim, Olga Strompdal, Borghild Ravatsås, Dagny Moheim, Agnar Ravatsås, Eline Moheim, Emma Aas, Hilda Bolstad.

Byggarbete

”Tømmrere under restaurering/vedlikeholdsarbeid i Dolstad kirke”
Bilden, som togs av Sigvald Johnsen. visar fr vänster: Peder A. Helfjell (far till Halgeir Haugen, f 1930), Petter Aas, Krutnes (kirkeverge), och Lars Midbøe, Sogneprest. Fotograferat ca 1937.